Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.


 

Leiqi Xue(China), “K words cup” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weijing Su(China), “Shanghai Huaqiaocheng Suhe Bay Yard No. 88 Residence”  

 
 

 

Kinda Kao(Taiwan, China), “Enpii Vacuum bottle” 

 

 

 

Yong Ba(China), “Tongren Wanshan Fangxia Shanzhuang boutique hotel”    

 

 

 

MC BRAND(China), “Yan’ao Hongguan”     

 

 

 

 

Pengfei Wu(China), “Seyun -- Xizhitang French dessert”    


 Luke Hart(Australia), “Ruby grapefruit” 


 

HUISON(China), “Free Inner”  

 

 

 

 

Guijie Zhu, Tuqing Wei, Jingwen Ni(China), “shadow”
 


Yawen Luo(China), “Me and cat”  

 

 

 Chris Riddell(USA), “Rosalind's night”  

 

 

Aiwei Wen(China), “Democracy”  
 


Zijin Wu(China), “mutualism”  
© ICVA 2018 | Privacy | Contact