Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.


 


Anbang Zhang(China), “QI • FU”, Tsinghua University , Tutor: Wei Huang 

 

 

Peng Ge, Wenjin Lei, Jiao Liu(China), “Modern Home Space Design”, Jilin University of The Arts , Tutor: Dongbo Yu, Xiangdong Zhang  

 

 

Qiyu Dong(China), “Tiny Piece”, shanghai industry and commerce foreign language college , Tutor: Weijun Wang  

 

 

Baiyan Han(China), “Poster design for Xiaomi MAX2 full-screen 2.0 series”, Xi`an Technological University Wenbin liu, Jiayi zhao(China), “Gootr——Modular bicycle design”, Hunan University Of Technology , Tutor: Mingfeng He、Fei Tian  

Ni Yu(China), “If you are not single-minded”, Tianjin Academy of Fine Arts , Tutor: Guoshu Tang  

Baiyan Han(China), “Telescopic air drying towel rack”, Xi`an Technological University  

 

 

 

Yuting Chen(Taiwan,China),"2018 Chinese New Year Card",Ling Tung UniversityRunrun Li(China), “Symbiosis”, Guangxi Arts Institute , Tutor: Hongyang Lu  

 

Mingxiao Liang(China), “LvYing”, Shandong University Of Science And Technology , Tutor: Yongsheng Hu  

 

 

 

Ziyun Wu(China), “Good luck+”, Xi`an Academy of Fine Arts , Tutor: Lihong Wang  

Shijia Zhang, Wei huang(China), “hello word lllustration design”, Tianjin Academy of Fine Arts , Tutor: Youlin ChenXiaoning Zhang, liuqian Han(China), “Outside Inside, Tianjin Academy of Fine Arts , Tutor: Li Wang Yingting Zhang(China), “Sukhavati •kingdom”, Shanghai Normal University, Tutor: Xiangyong Meng 
© ICVA 2018 | Privacy | Contact