Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.


 

 

 

 

 

Jingyi Zeng, Xiaohang Yang(China), “retrospect”, Jiangxi University of Finance and Economics, Tutor: Rui Tang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkang Deng(China), “THE LAST DREAM”, Guangzhou Academy of Fine Arts, Tutor: Chenan Xie

 

 

 

 

 

 

 

Yuchen Wang(China), “Lost friends”, Inner Mongolia Normal University, Tutor: Dayong Wang

 

 

 

 

Kunfang Bao(China), “Yuanzhen Typeface”, Fine Arts Department of Hangzhou Normal University, Tutor: Guosheng Lin

 

 

 

 

 

 

Ziyao Peng(China), “The product of the times”, Xiamen University Tan Kah Kee College, Tutor: Yuxing Ke

 

 

 

 

 

Lan Zhang(China), “Floover-safe hole cover”, Southeast University, Tutor: Fang Jia

 

 

 

 

 

 

Qing Lin, Xiaoyu Zhang, Xiuzi Zeng(China), “Earth Security Cooperation”, China Academy of Art, Tutor: Jiadi Yu, Youmin Yuan

 

 

 

 

 

Jinyuan Lv(China), “Do not expose”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Hao Zhang

 

 

  

 

 

Maoheng Yuan(China), “Language of Light Series - Words Whispering”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Xiaomei Jiang, Haining Bao

 

 

 

 

 

 

 

Genglong Zhang, Yanrong Zhu(China), “"In the Fishery" Interior design of home stay”, Jingdezhen Ceramic Institute, Tutor: Jin Xu

 

 

 

 

 

 

 

Liao jin, Xiao yaohua(China), “Red lantern”, Guangdong Industry Technical College, Tutor: Liu xiangyu

 

 

 

 

Jia-Yi Cai(Macau, China), “90 Degree Dust-proof Electric Drill”, Macau University of Science and Technology, Tutor: Shao-Shi Yan

 

 

 

 

 

 

 

Minhua Chen(China), “The series of “He””, Hubei Academy Of Fine Arts, Tutor: Xuebo Lang

 

 

 

 

Xin Chen, Mao Ye(China), “Square and Round”, Domus academy, Tutor: Xu Le

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuan Hu, Yulu Liao(China), “Thank you”, China Academy of Art, Tutor: Shuhong Fang

 

 

 

 

 

 

 

Xianman Le(China), “Museum of the Planets”, Hubei Academy Of Fine Arts, Tutor: Rita Tu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheuk Man Au(China), “The dream”, Gemmological Insitute China University of Geosciences(Wuhan), Tutor: Zhongming Sun

 

 

 

 

 

 

 

Xinwei Wei(UK), “Be With You”, Kingston University London, Tutor: Nick White

 

 

 

 

© ICVA 2018 | Privacy | Contact