Previous awarded works in ICVA competitions

In our life, all these that give a thrill to your heart, bring spiritual pleasure or even impart power are waiting to be discovered by a concentrated mind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chengdu Yiyuan Culture Communication Co. Ltd. (China) “QQ-AR Interactive Experience of "RMB Anti-counterfeiting Knowledge"”

 

 

 

 

 

  

 

Shenyu Meng, Jie Yao(China), “XAFA SKY”

 

 

 

 

 

 

Wei Peng(China), “Yunnan bouquet wine”

 

 

 

 

 

 

 

Ruyan Li(China), “Auspicious beast”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YI-JEN TU, YI-CHIN CHUNG(Taiwan, China), “Shan Mai Taro Food”

 

 

  

  

Qijun Wang, Xin Yi, Zheying Li(China), “XINFENJI Wine”

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sun signs system co.,ltd hangzhou, Xiaohua Wu(China), “PLANT KINGDOM Resort Hotel”

 

 

 

 

 

 

HUISON(China), “Zen Freedom”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhao Li(China), “From Object to Light-Harumi Sonoyama Printmaking Works Exhibition”

 

 

 

 

 

 

 

Bing Chen(China), “Daily Box Restaurant, ChongQing”

 

 

 

 

 

 

 

Jun Chen(China), “Customs of the South”

 

 

 

 

 

 

 

TOPSWAY(China), “Guangzhou Flavor”

 

 

 

 

Siyang Dong(China), “Meeting mother's hands”

 

 

 

 

 

GENESIS BRAND STRATEGY (China), “Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival Trophy”

 

 

 

 

 

 

 

Lan Guo、Zaisheng Cai(China), “Racing Car Livery of JACKIECHAN DC RACING”

 

 

 

 

 

 

 

Miao Guo(China) , “Herbal Time 2019 Chinese Medicine Health Culture Calenda”

 

 

 

 

 

 

 

 

Hao Sun(China), “MOFLOWER Brand Visual Design”

 

 

 

 

 

 

 

Junyi Tang(China), “HaoShiLianLian Persimmon packaging”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wei Wang(China), “Grey Cloth House”

 

 

 

© ICVA 2018 | Privacy | Contact