Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMJ(China), "Shanwei•Poly Jin Ting Bay Sales Center-Whale Bay Living Hall"  

 

 

 

Chenxi Xu, Zhenxiang Li(China), "a world in a flower"  
Full Studio(China), "GUAN SHAN YUE " 

 

 '

 

 

 

 

Guangzhou Frontop Digital Media Technology Co., Ltd.(China), "Lu An Jian fa Jiu Xi Fu" 

 

 

 

 

 

Guangzhou Unizone Network Technology Co., Ltd.(China), "Zhijia Home" 

 

 

 

 

Shuxia Guo(China), "HOTATA Smart Lock V86" 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMJ(China), "Zhuhai Jiuzhou Poly Tianhe Lot 4-02 Unit C Villa" 

 

 

 

 

Ping Wu(China), "One sip wine packaging design" 

Xuejun Xuan(China), "PERCEIVING, KNOWING"  

 

 

 

 

 

 

Junhui Cai, Yuxing Zhou(China), "Workshop Series on Science, Media and Art" 

 

 

 

 

 

Chongqing Wucangzhe Cultural Creativity Co., Ltd.(China), "Design of Yuzhong Peninsula • Chongqing Time-honored Hot Pot Brand" 


 

 

 

 

 

Shan Jin(China), "4th anniversary wine packaging design of TOKENCAN" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ying Kang, Ying Wang(China), "VOIE-“PLAY” serie arts derivatives" 

 

 

 

 

Jinxiong Li(China), "Keyto Root Konjac Noodles Packaging" 

 


 

 

GuoJian Liang(China), "Illusion Mountain" 

Xiwei Lv(China), "facies" 

 

 

Lin Peng(China), "Yanran logo design" 

 

 

 

 

PINCHEN DESIGN(China), "China Resources. Runfu Model Room A1" 

Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co., Ltd.(China), "Immersive Interactive Space" 

 

 

 

 

Shenghang Tang(China), "BAMA Jasmine tea" 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

WANG WEI(China), "UNIQUE" 

Liang Wang(China), "Foresee" 

 

 

 

 

Jin Zhang(China), "Zhuxixi Year of the Tiger Gift Box"
© ICVA 2018 | Privacy | Contact