Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.


 

Shuyue Li (UK), "Electric Elves", Royal College of Art, Tutor: Luke Pendrell    

 

 

 

 

 

 

Yixian Wang (China), "Singularity Island", Beihang University, Tutor: Xiaoge Zang 

Yayuan Guo (China), "City Open Day", Xi’an International Studies University, Tutor: Jinming Li 

 

 

Shangkun Li, Shiyang Guo, Jianhong Shi (China), "Boundary of Light - Museum Design", Taiyuan Normal University, Tutor: Weidong Hao 

 

 

 

 

Jin Wang (China), "Stacked courtyards where crowds gather", Zhejiang University of Technology 

Zhilai Zhang, Jiabei Liu (China), "Mountain eaves", Zhejiang University of Technology 

Yuming Chi, Zishuo Liu, Ke Zhang (China), "MAGU", China Academy of Art, Tutor: Chuan Ma, Yi Xiang 

Yangyu Gong (UK), "A Diversified Aspect Of London——Chinatown", Central Saint Martins College of Arts & Design, University of the Arts London, Tutor: Andrew Hall 

 

 

 

 

 

 

 

Xiangwei Jiang, Yifan Wang, Hong Yang, Yue Chen, Xingru Weng (China), "Heidegger’s Heaps of Brocade and Ash", Academy of Arts & Design, Tsinghua University, Tutor: Jin Yang 

Qiaoxun Li, Yue Yang, Yunde Li (China), "Taking the past as the realm-Design of Digital Interactive Device for Xianyukou Food Street", Beijing City University, Tutor: Zhihong Huang 

Yaoze Li (Italy), "The man in the mask", Academy of Fine arts of Florence, Tutor: Vincenzo Ventimiglia 

Zhongyi Lu, Yiming Zhao (China), "revolving door", Jilin University of Arts, Tutor: Yongliang Bao, Hongxian Wang, Mingming Zhao 

Wanchen Pei (China), "The Brave Man's Guide to flight", Hubei Institute of Fine Arts, Tutor: Chunqing Zhou 

Zhuokang Wang (China), "Secret Garden Inn", Taiyuan Normal University, Tutor: Jiang Zhu 

Zelin Yin, Hairong Zhang, Xintong Ai (China), "KUCHI", LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Yaxuan Liu 

Qiaoxi Zheng (China), "White Night", Academy of Arts & Design, Tsinghua University, Tutor: Aimin Zhou 

Taoran Fang, Shimiao Jia, Siqi Ren (China), "co-create", China Academy of Art, Tutor: Weichen Wu 

Fangti Li (China), "STAR", Nanjing University of Information Science and Technology, Tutor: Xumeng Shen 

Feiyue Li (China), "Young people worship the Buddha", China Three Gorges University, Tutor: Yunya Guo 

Siyi Li, Ruixue Qiao (China), "Feel Like You are Here", China Academy of Art, Tutor: Weichen Wu 

Yaoze Li (Italy), "Look at Each Other", Academy of Fine arts of Florence, Tutor: Vincenzo Ventimiglia 

Yunde Li, Qiaoxun Li, Yue Yang (China), "The pavilion", Beijing City University, Tutor: Zhihong Huang 

Liu Mengzhu (China), "Micro World Lively Asia", China Academy of Art, Tutor: Xiaohua Wu, Xiaochen Hu 

Yuruo Liu (China), "Instant Pleasure", Beijing Institute Of Technology, Tutor: Jia Liu 

Xueer Lu (China), "JIN FENG YU LU", Jiangnan University 

Xiang Qi, Yuqing Ren (China), "Me&Farmer-Sustainable agricultural service systems", Central Academy of Fine Art, Tutor: Shuxin Cheng, Zhenhan Li 

Hualing Tong (China), "prayer", Communication University Of China 

Chengxi Tong (China), "HUG", Jilin University of Arts, Tutor: Guolin Tian 

Bintong Wang (Korea), "Rhyme", St. Joost School of Art & Design 

Jialin Xu (China), "CASSEUOOL Sparkling Wine", Dalian Polytechnic University 

Xinyue Zhang (China), "CHUN ZHI", Xinjiang Arts Institute, Tutor: Asika•Kaweili 

Xueyao Zhao (Korea), "Bacteria", KyungHee University, Tutor: Bang changhyun
© ICVA 2018 | Privacy | Contact