Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.


Jinwen Chen, Jinliu Chen, Xianfeng Hu, Zekai Li(China), “Gu quan su”, HANSHAN NORMAL UNIVERSITY, Tutor: Bing HuangYingqi Zhang(China), “Interactive”, SCHOOL OF DESIGN&ARTS.BIT, Tutor: Dongsheng WangWeiteng Huang, Hua Zhong, Shuzhen Li, Zujie Huang(China), “Yun•Jing”, HANSHAN NORMAL UNIVERSITY, Tutor: Bing HuangXiaoyu Zhang, Qing Lin, Xiuzi Zeng(China), “Earth Security Cooperation”, China Academy of Art, Tutor: Jiadi Yu, Youmin YuanJiawei Luo, Jiacheng Tan, Miaona Chen(China), “Lost friends”, HANSHAN NORMAL UNIVERSITY, Tutor: Bing HuangYucong Wang, Yangyang He(China), “A home stay facility design”, Nanchang University, Tutor: Xiaoqing Mei
Yang Chen, Huiling Wu, Xin Wang(China), “Super dimensional nest: a semi virtual dialogue space for young people living alone”, Xi`an Academy of Fine Arts, Tutor: Pingping Gao, Jin Li
Aiqi Fu(China), “practice Economy against Waste series works”, Hubei Academy Of Fine Arts, Tutor: Lin YanFengqiao Guo, Yining Ye(China), “regression”, China Academy of Art, Tutor: Haiyan Wu, Siwen HuangYahong Hong(China), “Rumors”, Fuzhou University of International Studies and Trade, Tutor: Miao NieMeng Li, Fengzhi Wu, Yu Shi, XiaoJing Liang(China, USA), “Three-in-one band-aid design”, Jilin Normal University ,Massachusetts Institute of Technology, Sichuan Conservatory Of Music, Guangdong Polytechnic Normal UniversityYating Li(China), “safe distance”, Central China Normal University, Tutor: Yunhan HouDexiong Lin(China), “Empty Xiaobai”, Guangzhou Academy Of Fine Arts, Tutor: Quanming LiZiyao Lin(China), “The answer to the universe”, Central Academy of Fine Art, Tutor: Xiaowen Chen
Pengfei Liu(China), “ALL-TERRIAN AMBULANCE”, Xi`an Academy of Fine Arts, Tutor: Yangyang Xu
Kaicheng Ni(China), “Addict”, Shenzhen University, Tutor: Siying FangWenfeng Pan(China), “ZHU”, China Academy of Art, Tutor: Wu ZhouFei Peng(China), “city”, Jiangxi Science & Technology Normal University, Tutor: Lin ZhiBingchao Qi(China), “Galsang flower”, Nanjing Normal University, Tutor: prof-caoYiwei Tian, Yicong Xia, Xueqing Wang(China), “EVERY GRAIN COMES FROM HARD WORKING”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Ren LiuWeizan Wang(China), “Magnolia To”, Hebei GEO University, Tutor: Meng ZhaoQiyuan Xiao(China), “O&R TISSUE”, Sichuan Fine Arts Institute, Tutor: Wenyao Zhan, Ke Sun Yang Xiao(China), “Phantom empty”, Tianjin Academy of Fine Arts, Tutor: Shaochun Wang 

Yunge Zhu(China), “XUN”, School of Art of Soochow university, Tutor: Zhusong Jiang

© ICVA 2018 | Privacy | Contact