Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.


LIUGUOHAI ARCHITECTS LIMITED(China), “West Chamber”

 

 


Linyi Luo(China), “Beijing Wtown”

 

 

Jiayang Cen(China), “CHEERS RESTAURANT”

 

 

Shangshu Chen(China), “Minglai Yakimono”  

 

 

Chunfei Huang(China), “HELLO!”

Ken Lee(China), “MORE THAN DIM SUM”  

 

 

Wei Wang(China), “Non standard life”  

 

 

Zhichao Zhao(China), “Flourishing Beijing Wtown”

 

 

Jing Chai(China), “The greatest benevolence is like water” 

 

 

Chunfei Huang(China), “YIQI Japanese Restaurant”  

 

 

 

Ken Lee(China), “MORE THAN DIM SUM-Illustration series”     

 

 

Haosheng Liao(China), “Ketyoo V83 Smart Lock”  

 

Taoxin Lin(China), “RETURN TEA”

 

 

Peng Liu(China), “Freedom”  

 

 

Zijie Long(China), “WOOZU STEW” 

 

 

Shenyu Meng, Jie Yao(China), “WEIBU HEALTH”

 

 

Jing Yan(China), “evening”  

 

 

Jie Zheng(China), “DAXI STUDIO”

 

 

Miao Guo(China), “Herbal Time 2020 Chinese Medicine Health Culture Calenda” 

 

 

Jinzhang Xinzhu(China), “Outman” 

 

 

 

REEJI Type(China), “REEJI Rolling Block Font” 

 

 

 

Jing Wang(China), “Impress”  

 

 

Siyu Wang(China), “Expression and Emotion”  

 

 

Siyu Wang(China), “Expression and Emotion”  

 

 

Liangchen Xia(China), “PIN • GE” 

 

 

New Cannery(China), “SEED COFFEE package design”  

 

 

Chenxi Xu(China), “THE STORY OF JIADING” 

 

 

Qiang Yue(China), “LAIWEI FITNESSCLUB”

 

 

Hang Zhang(China), “Phantom of Pearl”   

 

 

Chen Zhu(China), “SHANG QING QUAN” 

© ICVA 2018 | Privacy | Contact