Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.

 

Jiayi Yang(China), “MY WORLD - The New Adventure”, Tianjin Academy of Fine Arts, Tutor: YuLong Liu

 

 

Nan Yi, Qianhua Lin, Jiahui Lin, Hengzhi Li, yingyi Li(China), “Warmth Bento”, Guangzhou Academy Of Fine Arts, Tutor: Nan Sheng

 

 

Jianyu Zhou(China), “JIAN-JU”, Wenzhou University, Tutor: Qi Chen

 

 

Zejian Wu(Italy), “Evidence”, Accademia di Belle Arti di Carrara, Tutor: Gianni Dessì

 

 

Qiyu Zhao(China), “WeTour app”, Beihang University, Tutor: Ning Wang

 

 

Yiqing Zhou(China), “Midnight alarm clock”, Anhui University Of Finance, Tutor: Yajun Zhang

 

 

Junfeng Li(China), “21 convex mirror plan”, Guangzhou Academy Of Fine Arts

 

 

Mingfa Li(China), “The Case of Stirrings of Earthly Thoughts”, Jinshan college of fujian agriculture and forestry university, Tutor: Zheng Lin

 

 

Jia Liu(China), “tranquil-modern landscape elegant residence”, Guangxi Normal University, Tutor: Jun Liu

 

 

Zihan Lou(China), “Fade-stroke candle”, Hebei University of Technology, City College, Tutor: Pei Yang

 

 

 

 

Xiaoyou Luo(China), “Radish bomb”, Zhejiang Gongshang University, Tutor: Chaosheng Li

 

 

Yifan Gu, Jiaqi Shi(China), “tender moments”, Sichuan Fine Arts Institute, Tutor: Han Yue, YuHan zheng, Hongcen Hen

 

 

Siyang Sun(Canada), “SEEDS SAVER”, Nova Scotia College of Art and Design, Tutor: Candace Ellicott

 

 

Siyang Sun(Canada), “SEEDS SAVER”, Nova Scotia College of Art and Design, Tutor: Candace Ellicott

 

 

Yufei Wang(China), “migrate to another planet”, Donghua University

 

 

Chuhui Xia(China), “City Impression”, Guangxi Normal University, Tutor: Jianqiang Hu

 

 

Huihuang Zhang(China), “"European Street View" series of hand-painted works of art”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Guobin Zhao, Shuo Yang 

 

 

 

Jiajia Zhao(China), “The meaning of brush strokes”, China University of Mining and Technology, Tutor: Yong Yang

 

 

Yan Du(China), “Eclipse”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Yumeng Han

 

 

Liyu Hu, Huali Huang, Yuqing Wu, Jiaxi Zheng(China), “Path of light”, Guangzhou Academy Of Fine Arts, Tutor: Yulin Zeng

 

 

Xueli Hu(China), “memory”, Changchun University Of Science And Technology, Tutor: Xufang Liang

 

 

Shichao Huang(China), “Southern Fujian style”, Jingdezhen Ceramic Institute, Tutor: Deming Long

 

 

Zhipeng Jiang(China), “Time Waster”, College of fine arts,Capital Normal University, Tutor: Wei Chen

 

Siyuan Li(China), “Another Planet - Brand of Animal hospice”, Guangzhou Academy Of Fine Arts, Tutor: Yongjun Li


Xingxing Peng(China), “Chinese Zodiac”, Nanjing University of the Arts, Tutor: Jing Zheng


Yueqian Yan(China), “Cyber violence”, South China Agricultural University, Tutor: Lei Wang 

 

 

Jie Zhou , Minxuan Lin(China), “memory”, Jiangxi University Of Finance And Economics, Tutor: Rui Tang

 

 

Qian Zhou(China), “Continued”, China Academy of Art, Tutor: Qing Lang

© ICVA 2018 | Privacy | Contact