Previous awarded works in CEAPVA competitions

What is art? No one knows. And when you try to put it down in words, you find it gone.

 

 

 


Haochen Du, Yufei Wang(China), “Chasing The Sun”, Communication University of Zhejiang , Tutor: Zhiyi Liu

 


Lingyu Li(China), “Chaotic universe”, China Academy of Art, Tutor: Shijing YuChengli Yan(Taiwan, China), “The Casting”, Ling Tung University, Tutor: Yiren TuGenglong Zhang(China), “"Trailing"New Chinese style of hotel interior design”, Jingdezhen Ceramic Institute, Tutor: Jin Xu 

 


Zidi Chen(China), “Regression”, Cheung Kong School of Art & Design, Tutor: Haoyu Li

 

 

wei Liu, Jingyi Zeng, Yuma Guo, Wanjing Yu(China), “Charm of Seasons”, Jiangxi University Of Finance And Economics, Tutor: Rui Tang 

 

 

Bo Sun, Shichang Zhang(China), “White Cocoon • Reading Space Design of Village”, Southwest Forestry University, Tutor: Zhao Xu

 

 

Zhenyu Wang, Li Zhou(China), “HU XIANG YUAN - Chinese Restaurant Design”, Hunan Vocational College of Technology, Tutor: Yincheng Huang

 

 

Kun Zhang(China), “JUN AN”, College of Humanities Information Changchun University of Technology, Tutor: Xiangjun Liu

 

 

Shuo Zhang(China), “Conceptual Design of Contemporary Art Museum”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Kexin Ma

 

 

Yue Zhao(China), “face”, Central Academy of Fine Art, Tutor: Xiaohui Wang

 

 

Xiaoli Zeng(China), “ZhiYuan series 3”, Yunnan University, Tutor: Ke Song

 

 

Shuang Deng(China), “TERMINATOR 2 JUDGEMENT DAY”, Wuhan Donghu University

 

 

Siqi Dong(China), “Collage Carpenter”, Sichuan Fine Arts Institute, Tutor: XingyuChen

 

 

 

 

 

 

Yujia Guo, Peijian Zhang, Huanhuan Chen(China), “Children grow up toys design”, Yunnan University, Tutor: Xing Zhang

 

 

 

Jingxin Li(China), “Forest party”, Guangxi Arts University, Tutor: Zhijun Tan

 

 

Rongzhen Li(China), “Song of nest”, Fujian Normal University, Tutor: Yihui Xu

 

 

 

Xiao Ma(China), “Leisurely and leisurely”, West Anhui University, Tutor: Mei Li

 

 

 

Yunjia Peng(UK), “Midnight Brain Workers”, University of the Arts London

 

 

Cong Xiayi, yike Li(China), “concept • confidant”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Lu Zhao, Sen Guo 

 

 

Ao Xin, Zhihan Zhuang(China), “zhi-Low light phantom interactive device  ”, JILIN UNIVERSITY OF THE ARTS, Tutor: Chengyu Yan, Xujian Qin

 

 

Qiulu Yang, Qiling Hong, Sijie Jiang, Keling Liu(China), “Waiting”, China Academy of Art, Tutor: Tian Yu  

 

 

Benshun Yin(China), “five spirit poster design”, Xi`an University, Tutor: Anhua Weng

 

 

Jingwen Zhang(China), “PUPPET SHOW”, LuXun Academy of Fine Arts, Tutor: Yang Zhang, Chao Zhang

 

 


 

© ICVA 2018 | Privacy | Contact